OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 2016-2017-2018 yılları olağan genel kurul toplantısının20.09.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıyla ilgili yönetim kurulu kararı Ek’ tedir.

GENEL KURUL TOPLANTI DUYRUSU