İLETİŞİM

Müstakil Likid Petrol Gazcıları, Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği

Adres :
Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı
Beyoğlu/ İSTANBUL
Telefon : 0212 251 82 54
Fax : 0 212 245 98 76
E-Posta : bilgi@muslpgder.com
Web : www.muslpgder.com