YÖNETİM

Yönetim Kurulu Başkanı
: Yılmaz CÖMERT
Yönetim Kurulu Başkan YRD.
: Abdülkadir ÖRÜCÜ
Sayman
: İsmail ERALP
Yönetim Kurulu Üyesi
: Ali Yılmaz ÜNLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
: Gürkan TOPUZLAR

 

“Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.”
Bknz. Tüzük